Region Östergötland

Barnkirurgi: Pylorusstenos (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Pylorusstenos (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-244
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PYLORUSSTENOS
 

Pylorusmuskeln förekommer hos cirka 3 av 1000 spädbarn, av okänd anledning blir pylorus hypertrofisk och broskhård. Ventrikeltömningen blir långsammare, ibland nästan helt upphävd. Pojkar drabbas 4-6 gånger oftare än flickor. Symtomen debuterar vanligen vid 4-8 veckors ålder. Stora kaskadliknande kräkningar uppträder en kort stund efter måltiden. Kräkningarna är aldrig gallfärgade. På grund av saltsyraförlusten får barnet snabbt en alkalos, och senare utvecklas dehydrering och viktminskning.
 
Vid ankomst, för utredning:
Observation av mat och kräkningar
Na, K, klorid, syrabas tas på läkarordination
D-sond sättes för retentionsmätning
Ev. ultraljud och ventrikelröntgen

Preoperativ vård: (om pylorusstenos föreligger)
Anmäls till operation av ansvarig kirurg
Narkosbedömning
descutandusch x 2
PVK
Infusion
Sonden ska lämnas öppen och vara kopplad till påse.
OBS!
Innan op ska ventrikeln tömmas så fullständigt som möjligt. Detta görs genom aspiration från sonden när patienten ligger på vardera sidan, mage samt rygg. Spola in 10 ml luft mellan varje vändning.
Syrabas-test ska tas, kan tas kapillärt med hjälp av BAVAs apparat

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 3
Föräldrarna får ta upp och sköta barnet direkt efter op.
Vid okomplicerad operation dras sonden cirka 4 timmar postoperativt, enligt läkarordination.
Efter sond-avveckling påbörjas tillmatning i små mängder var tredje timme enligt schema nedan (samtidig infusion pågår). Droppmängden minskar i samma takt som matmängden höjs- följ ordinerad dygnsmängd.

Om barnet kräks, backa i schemat och ge mindre mängder.

Komplikationer
Vid operation kan en perforation eller skada av magslemhinnan uppstå. Om så är fallet påbörjas matningen tidigast 12 h efter operation. Dessutom kan matmängderna bli mindre än nedanstående schema. Detta resulterar också i ett längre vårdförlopp.
      
Pylorusschema vid matning
(enligt läkarordination)
Från 4 timmar första dagen postoperativt ges mat var tredje timme enligt följande:
Börja med 10 ml Glukos 5%
10ml mat, 20ml, 30ml, 40ml, 50ml, 60ml

Andra dygnet: 70ml, 80ml, 80ml, 100ml, Fritt- väg barnet före och efter måltid för att registrera volymerna.

Tredje dygnet: Fritt – kontrollera intervall.

Smärtlindring
Paracetamol vid behov, enligt vikt

Förväntad vårdtid
Cirka 4 dygn

Återbesök
Inplaneras endast om komplicerat förlopp.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01