Region Östergötland

Barnkirurgi: Retentio testis (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Retentio testis (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2015-04-09
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson,bitr. verksamhetschef, Barn-och ungdomssjukhuset i Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-245
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Man
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Retentio testis – palpabel testikel

 
Det finns fyra olika typer av testikelstörningar. Det första är retentio som innebär att testikeln har fastnat utmed den normala nedvandringsvägen. Det andra är ectopi som innebär att testikeln har tagit fel väg och hamnat på ett annat ställe i kroppen. Det tredje är aplasi som innebär avsaknad av testikel. Det fjärde och sista är atrofi som innebär att testikeln ej har utvecklats normalt. Operationen görs oftast vid fem–sex års ålder, men om den upptäcks på BB vid 9mån ålder enligt nu gällande PM.

Operation
Där man kan känna testikeln, dvs oftast vid retentio och ectopi, görs operationen i ljumsken.

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen innan op.
Narkos-bedömning
Träffar operatören kvällen innan eller opdagens morgon.
Hibiscrub dusch x 2
PVK
Klyx ges dagen innan eller opdagens morgon.

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordiation eller ev. citodon. Om patienten får ont i pungen ska läkare kontaktas.

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 3
Har sängläge till efter ronden morgonen efter operation pga att man vill undvika blödning som kan vandra ner i pungen och göra så att testikeln ej fäster i pungen. Huvudgaveln på sängen kan höjas 30 grader.
Patienten har resorberbara suturer i ljumsken och ett ickeresorberbart stygn under pungen. Har även en kompress under det ickeresorberbara stygnet. Detta ska tas bort 10 dagar postop.
Blöjbarn har ingen tork utan testikeln fästes i en subcutan ficka i scrotum.
Ska kissa i flaska (om ej blöjbarn). Ok att tappa vid behov.
Ska ej  bada på 10 dagar postop, men kan duscha försiktigt. Om kompressen på pungen blir blöt ska den torkas med hårtork.
DSK-remiss ska skrivas för borttagande av suturer.
Kan gå till dagis direkt. Ska ej gå på gymnatik på fyra veckor. Ska ej belasta op området i onödan. (t ex. gungbräda, trehjuling och bobbycar.) Ska använda rymliga kläder.

Förväntad vårdtid
1-2 dygn
     
Återbesök
Med tork¸inget återbesök. Föräldrarna känner själva på testikeln efter sex månader. Undantaget är reop. patienter som ska ha återbesök om ca 6-12 månader.
Vid subcutan ficka återbesök ca 2-3 mån postoperativt.
Hänvisa till kirurgmott. Om de har frågor.

      
Retentio testis – icke palpabel testikel
 

Operation
Om man ej kan palpera testikeln görs en laparoscopi. Om man hittar testikeln i ljumsken opereras patienten på samma sätt som vid palpabel testikel. Om man ej får ned testikeln i scrotum, men i närområdet, syr man fast testikeln i pubisbenet och väntar minst 6 månader innan man gör ett nytt försök att få testikeln på plats.
Laparoscopi innebär att man blåser in koldioxid i buken som ger ett gastryck som kan leda till att patienten får ont i axlarna och buken. Gastrycket leder till paralys i tarmen och ev. illamående.

Preoperativa förberedelser
Samma som vid palpabel testikel. Även viktigt med rengöring av naveln med tops.

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination eller ev Citodon.

Postoperativ omvårdnad
Daglig temp x 3
Om operationen har gjorts i ljumsken har patienten sängläge till efter ronden morgonen efter operation.
Om patienten enbart har gjort en laparoscopi eller har klips på blodkärlen kan patienten mobiliseras direkt.
Om patienten har gjort en laparoscopi ska patienten dricka först för att se om de mår illa. Om inte, får de äta fritt.
Patienten har steristrip och tegaderm som förband om det ej är ett blöjbarn, då har barnet duoderm.
Om patienten ej har kompress under pungen är det ok med dusch. DSK-remiss ska skrivas om patienten har suturer.
Kan gå till dagis direkt. Ska ej gå på gymnastik på fyra veckor. Ska ej belasta opområdet i onödan (t ex. gungbräda, trehjuling och bobbycar.) Ska använda rymliga kläder.
Om ny op. krävs pga. att op. måste göras i två seanser ska en ny opanmälan skrivas och skickas till väntelistan.

Förväntad vårdtid
1-2 dagar eller längre beroende på besvären av gastrycket.
      
Återbesök
Inget återbesök. Föräldrarna känner själva på testikeln efter sex månader. Undantaget är reop. patienter som ska ha återbesök om ca 6-12 månader.
Blöjbarn har återbesök efter ca 2-3 månader postoperativt.
Hänvisa till kirurgmottagningen om de har frågor.
Om operationen ska göras i två seanser är det inget återbesök mellan operationerna

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-04-09