Region Östergötland

Barnkirurgi: Testis torsion, Torsion av Morgagnis hydatid

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Testis torsion, Torsion av Morgagnis hydatid
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2015-04-09
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson,bitr. verksamhetschef, Barn-och ungdomssjukhuset i Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-237
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Man
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Testis torsion


Innebär att det att testikeln har roterat kring sin axel och blodtillförseln till testikeln stryps. Vilket leder till att testikeln skrumpnar och dör. Smärtan kommer plötslig i testis och skrotum. Detta ger svullnad och rodnad i skrotum. Vid exploration skall alltid båda testiklarna fixeras för att utesluta nytt insjuknande på andra sidan.

Torsion av Morgagnis hydatid
 

Innebär att det blivit en torsion på hydatiderna som är rester av de Müllerska gångarna som oftast sitter på bitestikeln. Detta är den vanligaste orsaken till akut smärta i skrotum hos barn. Kan vara svårt att skilja från en testis torsion varför en exploration oftast utförs. Smärtan kommer snabbt och går inte att skilja från torsionsvärken.

Preoperativa förberedelser
Om möjligt skall patienten duscha med hibiscrub innan operation.
PVK och parenteral vätska ges enl. ordination eller generell ordination.
Blodgruppering samt BAS-test behövs endast vid särskilda fall, dvs på ordination.
Blodstatus samt CRP om möjligt om det inte fördröjer operationsstarten.

Postoperativ omvårdnad
Fri mobilisering.
Mat och dryck direkt.
Skall ha torrt förband 1v postop. Oftast resorberbara suturer, annars återbesök till DSK för borttagning.
Patienten skall inte medverka på gympa/idrott ca 1v. postop.

Smärtlindring
Paracetamol enligt generell ordination.

Förväntad vårdtid
Hemgång direkt vid Morgagnis hydatid.
1dygn vid testis torsion för observation av nekros.

Återbesök
Inget återbesök

Revisionshistorik:

Reviderat 2015-04-09