Region Östergötland

Barnkirurgi: Urethra-valvel (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Urethra-valvel (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2015-04-09
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson,bitr. verksamhetschef, Barn-och ungdomssjukhuset i Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-246
ICD-10 kod:
(Q00-Q99) Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Kön:
Man
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

URETHRA-VALVEL

Pojkar kan ibland ha kvar rester från fosterlivet vilket resulterar i att en slags klaffar finns i urethra. Detta leder till ett dåligt avflöde och resulterar i en förstorad urinblåsa och res-urin. På sikt förstörs urinblåsan då elasticiteten går förlorad. Patienten lider av trängningsbesvär och kissar ej med stråle.
En del av besvären kvarstår även postoperativt.
Denna diagnos upptäcks antingen pre-natalt vid det ordinarie ultraljudet, eller under 1:a levnadsåret (oftast).

Preoperativa förberedelser:
Inga
Behöver ej heller hibiscrub-duscha

Postoperativ vård
KAD cirka 3 dagar postoperativt. KAD ska vara proppad men öppnas när patienten är i behov av att miktera.
Fri mobilisering
Profylaktisk antibiotika behandling, vanligen Trimetoprim alternativt Bactrim.
Daglig temp x 3

Smärtlindring
Paracetamol i fulldos efter vikt
Barnet kan uppleva blåskramper postoperativt (dock ovanligt). Dessa behandlas med stesolid rektalt.

Förväntad vårdtid
Cirka 1-4 dygn

Återbesök
1- 2 mån postoperativt. Samordnas med PNUT för flödesmätning.(ifylles på bokningsunderlaget)

Revisionshistorik:

Reviderat 2015-04-09