Region Östergötland

Barnkirurgi: Vur ( vesico urethral reflux) (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Vur ( vesico urethral reflux) (Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2014-02-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken Linköping-Motala
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Peder Drott, överläkare Barnkirurgiska sektionen Linköping
Godkänd av:
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping; Göran Nylander verksamhetschef hand- och plastikkirurgen Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-247
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

VUR

Vesico urethral reflux

Barnet har oftast haft en hög UVI som utretts inom primärvården alternativt barnmedicin.
Diagnosen kan ställas efter utredning med MUC = blåsröntgen.
VUR kan behandlas genom injektion eller kirurgi.

VUR: Injektionsbehandling

Preoperativa förberedelser:
Inskrivning dagen före op.
Narkos-bedömning
(Descutandusch behövs ej)
Urinodling

Operation
Via cystoscopi injiceras Deflux® vid urinledarens mynning i urinblåsan. Injektionen bildar en ”bulle” som fungerar som back-ventil. Cirka 70% av fallen blir bra efter en injektion. Vid utebliven effekt upprepas injektionen. Om utebliven effekt efter 3 injektioner genomförs vanligen kirurgi.

Postoperativ omvårdnad
Fri mobilisering.
Dubbeldos UVI-profylax i 3 dagar, oftast trimetoprim alternativt Furandantin p.o.

Förväntad vårdtid
Utskrives em/kvällen operationsdagen, när barnet druckit, ätit och kissat.

Återbesök
1-3 mån postoperativt; läkarbesök + MUC
1-3 mån efter MUC- återbesök till operatören.
 

 

Operativ behandling
Syftar till att skapa en fungerande backventil genom att skapa en ny kanal för urethären in i blåsan.
Det finns flera kirurgiska metoder; Cohens operation och Politano-Leadbetter är de vanligaste inom barnkirurgi.

Preoperativa förberedelser
Inskrivning dagen före operation.
Narkosbedömning.
Descutandusch x 2
BAS-test, Blodgruppering, Blodstatus och CPR tas.
Klyx kvällen före operation eller operationsdagens morgon.
Urinodling
     
Postoperativ omvårdnad
Patienten har ett lågt bikinisnitt, oftast resorberbara suturer.
Paracetamol i fulldos enligt vikt, opioid v.b efter läkarordination.
Klyx var 3:e dag
Daglig temp x 4
Fri mobilisering efter ork och möjlighet (med tanke på katetrarna)
Antibiotika 3-4 dagar, oftast Bactrim.
Ej gympa/idrott 3-4 v postoperativt.

Katetrar:
Patienten har 2 foleykatetrar; 1 vanlig urethra KAD och 1 suprapubisk kateter.
Patienten har också en infant feeding kateter per opererad urethär =uretärkateter.
Dessutom har patienten ett prevesicalt drän (sårdrän) 

Kateterskötsel:
NaCl spolas i foleykatetrarna (bäst att spola i urethra KAD och se att det backar ut i suprapubiskatetern). Spola 25-50ml /gång och spola minst 1 gång / arbetspass. Om koagler spola mer frekvent.

Om det måste spolas i urethärkatetern, spola med 1ml/gång. Syftet är att hålla katetern öppen. Detta utförs endast efter läkarordination.
    
Dränen avläses dagligen och volymen kl 05-05 dokumenteras.

3-4 dagar postoperativt ska avveckling av katetrar påbörjas. Katetrarna dras när vätskan börjat klarna. Katetrarna avvecklas normalt i följande ordning:

  1. Urethärkateter, infant feeding. Denna är fast-suturerad med icke-resorberbar sutur.
  2. Suprapubiskatetern
  3. Urethrakatetern
  4. Prevesicala dränet. Detta backas 3cm per dag tills det slutligen är helt ute. Detta drän är suturerat med icke-resorberbar sutur.

Förväntad vårdtid:
Hemgång vanligen 1 vecka efter op.
Det är ok att gå till skola/dagis så snart de orkar.

Återbesök:
Klinisk kontroll 1mån postoperativt.

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-02-01