Region Östergötland

Andningsorganen: Akut astma - Inhalationsbehandling av akut astma (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Akut astma - Inhalationsbehandling av akut astma (Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-10-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Helena Åberg överläkare, Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping, Fredrik Lundberg överläkare H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Diarienummer:
BKC-2011-65
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-04-01
Reviderat 2009-05-06
Reviderat 2010-08-02
Reviderat 2014-02-24
Reviderat 2016-11-28
Reviderat 2016-12-07
Reviderat 2018-10-01