Region Östergötland

Andningsorganen: Akut astmabehandlning med OptiChamber Diamond (Barn- och ungdomsklinikerna Östergötland)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Akut astmabehandlning med OptiChamber Diamond (Barn- och ungdomsklinikerna Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar, allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2017-10-25
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Antonio Martins Pinheiro specialistläkareläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping, Helena Åberg överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping, Ulf Samuelsson Bitr verksamhetschef Barn- och ungdomssjukhuset Linköping
Diarienummer:
BKC-2014-72
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Akut astmabehandling med OptiChamber Diamond

Salbutamol (Airomir) 0,1 mg/dos
 
< 2 år: 4 puffar x 2-3 (ca 20 min emellan)
> 2 år: 6 puffar x 2-3
> 6 år: 6–12 puffar x 2-3


Vid behov av inneliggande vård upprepas detta var 3-4 h kontinuerligt.

Engångsdos po steroider vb: Dexametson 0,3mg/kg  eller Betametason (Betapred) 0,25 mg/kg, sällan >4 mg. (Se även läkemedelsverkets länk.)
 

Ev Flutikason (Flutide) 125 mikrogram/dos, se indikationer för detta i behandlingstrappan nedan.
1 puff 4 ggr/dygn de första 3–4 dagarna, därefter 1 puff 2 ggr/dygn i ytterligare cirka 7 dagar.

 • Skicka med en Optichamber med tillhörande mask om inte familjen fått en tidigare.
 • Patienten får med sig påbörjad förpackning Airomir Inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos. Märk upp läkemedlet med patientens namn. Skriv ett recept v.b.
 • Skriv ut föräldrainformationen.

 
Uppföljning
 
Vid första eller andra infektionsutlösta obstruktiva besvärsperioden före 2 års ålder ingen planerad uppföljning.
 
För övriga barn där även diagnosen förkylningsastma ställs gäller följande:

 • barn <3 år samt barn med mer komplicerad astma >3 år följs upp via barnmottagningen VIN/LIM/Allergicentrum US.
 • Övriga barn dvs okomplicerad astma >3 år följs upp via VC. Var god se Östgötafakta


http://lisa.lio.se/Startsida/Vardprogram-vardprocessprogram/Ostgotafakta/Fordelning-primarvard-och-barnsjukvard1/

Föräldrainformation OptiChamber Diamond (Pdf för utskrift)

 

Behandlingstrappa för barn < 6 år.
 

BEHANDLINGSREKOMMENDATION

 
Steg 1
Periodiska besvär enbart vid förkylning:
 
Vid kortvariga och lindriga besvär används enbart beta-2-stimulerare vid symtom, helst som inhalation med spray och andningskammare (spacer). Vid svårare infektionsutlösta besvär kan man prova periodisk behandling med leukotrienantagonist 4 mg/dag i cirka 10 dagar eller lågdos inhalations- steroid (motsvarande flutikason 125 μg × 4 de första 3–4 dagarna, därefter 125 μg × 2 i ytterligare cirka 7 dagar).
 
Steg 2
 
Besvär mellan förkylningarna och/eller infektionsutlöst astma > 1 gång/månad, och/eller svåra anfall:
 
Regelbunden underhållsbehandling med inhalationssteroid i låg–medelhög dos, eller vid lindrigare besvär enbart leukotrienantagonist 4 mg/dag. Beta-2- stimulerare ges vid symtom.
 
Steg 3
Vid bristande kontroll trots behandling enligt steg 2:
 
Kombination av inhalationssteroid i låg–medelhög dos och leukotrienanta- gonist 4 mg/dag. Långverkande beta-2-stimulerare kan provas från 4 års ålder (eventuellt som kombinationspreparat), men det vetenskapliga stödet för sådant tillägg är svagt i denna åldersgrupp. Beta-2-stimulerare ges vid symtom.
 
Steg 4
Vid fortsatt bristande kontroll trots behandling enligt steg 3:
 
Kombination av inhalationssteroid i hög dos och leukotrienantagonist 4 mg/dag. Långverkande beta-2-stimulerare kan provas från 4 års ålder (eventuellt som kombinationspreparat), men det vetenskapliga stödet för sådant tillägg är svagt i denna åldersgrupp. Beta-2-stimulerare ges vid symtom. Behandlingsråden i steg 4 baseras huvudsakligen på expertutlåtanden.

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedelsbehandling_vid_astma_behandlingsrekommendation_webb.pdf Barnastma sid 35-41

   

   

  Föräldrainformation

   

  Att inhalera med OptiChamber Diamond - Airomir & Flutide

  Föräldrainformation


  1. Kontrollera så att inhalatorn är fri från skador och att inga delar saknas. Använd inte apparaten om den är skadad eller delar saknas.
  2. Ta bort skyddskorken från läkemedelsbehållaren och från munstycket på inhalatorn.
  3. Placera masken på munstycket, vrid försiktigt till masken är på plats.
  4. Sätt in läkemedelsbehållaren ordentligt i den flexibla öppningen. Skaka inhalatorn och läkemedelsbehållaren enligt bilden nedan.
  5. Placera masken tätt över näsa och mun, det är väldigt viktigt att masken sitter tätt runt mun och näsa annars får barnet inte i sig någon medicin.
    
  6. Stötta gärna med den andra handen bakom huvudet på barnet
    
  7. Puffa 1 gång (=1 dos), aldrig mer än 1 puff åt gången i spacer. 
    
  8. Barnet ska sedan andas 6 andetag, dessa kan du räkna genom att titta på den vita utandningsventilen. (Man har 30 sekunder på sig att ta 6 andetag från det att man har puffat in läkemedlet i inhalatorn. Skulle barnet krångla och inte hinna med 6 andetag på den tiden går det bra att puffa en gång till och ta resterande andetag)
    
  9. Om barnet är ordinerat flera doser, upprepa från steg 4.
    
  10. http://www.nigaard.com/medical-devices/ =demonstrationsvideo
    
  11. Rengöring: Alla delar diskas för hand i ljummet vatten med lite diskmedel i 1-2 minuter en gång i veckan. Låt delarna ligga i 10 minuter och skölj därefter med rent vatten och låt lufttorka. Sätt sedan ihop delarna.
   Obs Diska inte OptiChamber i diskmaskin.
   Rekommendationen är att inhalatorn byts ut en gång per år

  Astmabehandling i hemmet med OptiChamber Diamond

  Instruktioner för (personnr och namn)……………………………………………

  Datum:……………………Ordinerande läkare:………………………………………………

  Luftrörsvidgande behandling
   

  Preparat/styrka: Airomir, blå förpackning, 0,1 mg/dos.

  Verkar snabbt mot täta luftrör.
  < 2år Ge 4 puffar
   >2år Ge 6 puffar

  Om tillräcklig effekt inte uppnåtts efter 20 min ge ytterligare 4 el 6 puffar. Obs 1 puff i taget kopplat till 6 andetag.

  Om god effekt uppnåtts och kvarstår i minst 2 timmar kan behandlingen vid behov upprepas var tredje timme dygnet runt.

  Om ej god effekt på andningsbesvären inom 30 min eller om effekten kvarstår mindre än 2 timmar bör sjukvården kontaktas.
  Vid flera dygns behandling och fortsatt stort behov av luftrörsvidgande behandling bör kontakt tas med sjukvården för diskussion

  Inflammationsdämpande behandling (kortison)
   

  Preparat/styrka: Flutide Evohaler, orange förpackning, 125 mikrogram/dos.

  Inflammationsdämpande behandling (kortison) är inte en akutmedicin utan fungerar ”läkande”, och förebyggande. Används oftast under längre tid. Ge gärna denna medicin en stund (20 min) efter Airomir.

  Vid begynnande förkylning:
  Ge 1 puff 4 gånger dagligen i 4 dagar.
  Ge därefter 1 puff 2 gånger dagligen i 7 dagar.
   
  Om ditt barn har blivit ordinerad en alternativ behandling eller underhållsbehandling mellan infektionerna se dosering enligt nedan.

  Alternativ dosering: __________puff___________gånger dagligen i ____________

  Underhållsbehandling:

  _________puff_______gånger dagligen___________

  Vid akuta vårdbesök kom ihåg att ta med din OptiChamber Diamond

   

  Revisionshistorik:

  Reviderat 2014-11-11
  Reviderat 2016-07-18
  Reviderat 2017-10-25