Region Östergötland

Andningsorganen: Akut astmabehandlning med OptiChamber Diamond (Barn- och ungdomsklinikerna Östergötland)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Akut astmabehandlning med OptiChamber Diamond (Barn- och ungdomsklinikerna Östergötland)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar, allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2020-01-09
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Antonio Martins Pinheiro specialistläkareläkare Barn- och ungdomssjukhuset Linköping, Helena Åberg överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Erik Wejred, t.f. verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-11-11
Reviderat 2016-07-18
Reviderat 2017-10-25
Reviderat 2020-01-09