Region Östergötland

Andningsorganen: Viral krupp, Handläggning av barn med viral krupp (barnkliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Viral krupp, Handläggning av barn med viral krupp (barnkliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar
Giltig fr o m:
2018-11-29
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Helena Åberg överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping, Daniel Örtoft ST-läkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2017-10
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2018-11-29