Region Östergötland

Allergivaccination: patientinformation (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Allergivaccination: patientinformation (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
andningsorganens sjukdomar, allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2014-03-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2018-04-01
Framtagen av:
Leif Strömberg överläkare Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2007-112
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Patientinformation - Allergivaccination


Allergivaccination är en behandling som ökar motståndskraften mot det eller de allergiframkallande ämnen man reagerar mot.

Hur går behandlingen till?

Efter en noggrann allergiutredning där man tar reda på vilket eller vilka allergenframkallande ämnen (allergen) som är orsak till de allergiska besvären sprutas (= en injektion) små doser av detta allergen in i huden. Behandlingen ges under 4-5 år. Injektionerna ges i ökande dos till att börja med varje vecka och så småningom med 6-8 veckors mellanrum. Varje besök tar 45-60 minuter.
Barn under 15 år måste ha sällskap av vuxen vid behandlingen.

Vid injektionstillfället

Tag alltid 1 antihistamintablett t ex Aerius, Versal, Zyrlex, Acura på morgonen den dag du skall få allergivaccinationen, dock senast 1 tim före besöket. Tag dessutom alltid med dig 1 st extra antihistamintablett. Om du har astma tag även med luftrörsvidgande medicin t ex Bricanyl eller Ventoline vid besöket.

Du måste tala om för sjuksköterskan/läkaren om du inte mår bra, om du haft någon infektion den senaste tiden eller om du har allergiska symtom. Då måste vi sänka dosen och ibland skjuta upp injektionen någon vecka.

PEF-värdet mäts innan du får injektionerna.

Sjuksköterskan/läkaren kontrollerar noga att dagens dos är rätt. Injektionerna ges i överarmen.

Efter interjektionen

Efter injektionen är det viktigt att du stannar kvar på mottagningen i 30 min för att eventuella allergiska reaktioner ska kunna behandlas.

PEF-värdet mäts innan du lämnar mottagningen.

Du skall alltid visa upp injektionsstället innan du går hem även om behandlingen pågått under lång tid.

Biverkningar

Allergivaccination kan ge biverkningar. Lokala reaktioner på injektionsstället som svullnad, rodnad eller klåda är mycket vanliga.

I sällsynta fall kan andra allergiska reaktioner inträffa. Om du får klåda i ögon, hårbotten, handflator, nysningar, snuva, hosta eller andningsbesvär skall du genast kontakta sjuksköterskan/läkaren för eventuell behandling.

Allergiska reaktioner i samband med sprutorna kan inträffa trots att behandling pågått under lång tid.
Den dag du får sprutan får du inte delta i någon ansträngande verksamhet t ex idrottsträning, skolidrott eller liknande då detta ökar risken för reaktioner.

Anteckna alltid eventuella reaktioner som kommer efter injektionerna. Mät svullnaden, notera rodnad och klåda. Notera också hur du mår dygnet före en ny injektion. Ge akt på förkylningssymtom eller andra besvär.

Injektioner ges inte vid:

  • Feber eller tecken på infektion
  • Astmaförsämring
  • Allergiska reaktioner
  • Påtagligt nedsatt psykisk eller fysisk kondition.
  • Vaccination, t ex influensa (samma vecka)
  • Förväntad kroppsansträngning samma dag.

 

 

Vid tveksamhet kontakta allergimottagningen, barnmottagningen telefon 010-105 91 60

Återbud lämnas till allergimottagningen på telefon 010-105 91 60


Jag har tagit del av ovanstående information
 

Patient:__________________________________________________________

Namnförtydligande:________________________________________________

Förälder:_________________________________________________________

Sign sjuksköterska:_________________________________________________

Datum:___________________________________________________________

Revisionshistorik:

Reviderat 2005-02-01
Reviderat 2010-04-01
Reviderat 2014-03-01