Region Östergötland

Andningsorganen: Anafylaxi -behandling (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Anafylaxi -behandling (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-01-28
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Maria Nordwall, överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2015-12
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Anafylaxi – behandling
 

Medicinska riktlinjer

Akut överkänslighetsreaktion i samband med diagnostiska eller terapeutiska åtgärder på dagavd/LAH.
Vid lindrig lokal reaktion räcker det oftast att ge antihistamin. Vid allmänreaktion/anafylaxi är det viktigt genast ge Adrenalin och vid behov i upprepade doser med 5-10 minuters intervall. Vid fullt utvecklad anafylaktisk chock bör adrenalin ges intravenöst, i övriga fall i.m. Kortison och antihistamin har ingen akut effekt, men kan förhindra senreaktioner. Vid lindrigare reaktioner kan preparaten ges p.o, i övriga fall i.m eller i.v.

1. Lindrig allergisk reaktion
    Lokal svullnad och/eller utslag.

 • Tabl Aerius löslig p.o.

2. Begynnande anafylaktiska symtom.
    Oro, myrkrypning, illamående, klåda, urticaria.

 • Inj Adrenalin 1 mg/ml i.m (helst i låret)alt. Adrenalinpenna (0,15 mg eller 0,3 mg)
  Upprepa vid behov efter 5-10 min.
 • Tabl Aerius löslig p.o.
 • Tabl Betapred p.o.

3. Svårare anafylaktiska symtom
    Angioödem, andningssvårigheter, (larynxödem, bronkospasm)
    Cirkulationspåverkan (tachycardi, blodtrycksfall).

 • Inj Adrenalin 1 mg/ml alt Adrenalinpenna i.m.
  Upprepa vid behov efter 5-10 min.
 • Inj. Tavegyl i.m./i.v.
 • Inj Betapred i.v/i.m
 • Vid astma: inhal Airomir 0,1 mg/dos/Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos
   Alt inhal Ventoline 2 mg/ml via Maxin
 • Intravenös infart

Kontroll av puls och blodtryck
Höjd fotända – sänkt huvudända.
 
4. Anafylaktisk chock
 Respiration och cirkulationssvikt, medvetandeförlust.
 Adrenalin ges om möjligt intravenöst. LARMA NARKOS!

 • Inj Adrenalin 0,1 mg/ml i.v (långsamt 1 ml/min). Under EKG-övervakning.
 • Inj Betapred i.v
 • Inj Tavegyl i.v
  Sedvanlig chockbehandling: Volymexpander(Ringer-acetat). Syrgas