Region Östergötland

Andningsorganen: Andningsbesvär (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Andningsbesvär (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomar,allergiska sjukdomar
Giltig fr o m:
2013-01-30
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Mona Hedestig vårdenhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-67
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Omvårdnad vid andningsbesvär hos barn  

                             

Andningsbesvär kan bero på många olika faktorer. På avd 15 träffar vi bla barn med obstruktivitet och astma, pseudokrupp, pneumoni och RS-virus.

Symtom att observera vid andningsbesvär:

 • Indragningar
 • Näsvingespel
 • Ytlig andning
 • Andningsljud
 • Cyanos
 • Oro och ångest
 • Nedsatt medvetandegrad eller trötthet
 • Användande av hjälpmuskulatur för andningen
 • Stigande andningsfrekvens där frekvens är beroende på ålder.
 • Stigande pulsfrekvens där frekvens är beroende på ålder.
 • Låg saturation, <92 % (beroende på barnets grundsjukdom)

Omvårdnadsåtgärder

Förklara för barn och föräldrar vad du gör, om barnets tillstånd är påverkat stanna på rummet och uppträd lugnt. Alla barn ska vägas och mätas.

Miljö:

 • Högläge minst 30 grader, bädda gärna med kuddar. Till små barn kan bilbarnstol/vagn användas.
 • Undvika åtsittande kläder
 • Skapa lugn och ro
 • För att orka behöver barnet sin vila och därför behöver barnet inte väckas i onödan utan kan inhaleras under sömn.
 • Öppna fönster för frisk luft
 • Lägesändringar för att alla delar av lungan ska ventileras
 • Lära föräldrarna ställningar som underlättar andningen.
 • Rökning och parfym kan förvärra barnets tillstånd.

Skötsel:

 • Ge barnet rikligt med söt dryck, undvik om möjligt mjölk eftersom det är slembildande.


Observation/övervakning:

 • Notera dryck och urin, vätskebalans.
 • Kontrollera andningsfrekvens, saturation och temp enligt ordination.

Träning:

 • Andningsgymnastik, hjälp av sjukgymnast. Uppmuntra till lek och aktivitet. Till exempel kan barnet blåsa såpbubblor eller ballonger.

Speciell omvårdnad:

 • Rensugning av slem.
 • Vid behov sätts sond eller intravenös vätska efter ordination.

Läkemedelshantering:

 • Näsdroppar i form av natriumklorid kan användas vid nästäppa. De kan kombineras med slemhinneavsvällande läkemedel. Viktigt att rengöra näsan före det sistnämnda.
 • Ytlig och snabb andning kan bero på smärta eller feber. Smärtlindring eller febernedsättande ges då för att normalisera andningen.
 • Slemlösande läkemedel ges vid behov för att underlätta upphostningar.
 • Bronkdilaterande läkemedel kan behöva ges och då i första som inhalation via maxin. Spädbarn kan ha bättre effekt av adrenalininhalation.
 • Kortison har en antiinflammatorisk och antiallergisk effekt och medför att svullnaden minskar. Ges i tablettform, som inhalation eller som injektion.
 • Adrenalin inhaleras via maxin vid pseudokrupp och har då en bronkrelaxerande effekt.
 • Antibiotika ges vid bakteriella infektioner.
 • Syrgas ges om barnet inte kan syresätta sig tillräckligt. Syrgas ges efter ordination genom andningsmask, tratt eller grimma beroende på ålder och vilket barnet accepterar bäst.
 • Hyperton NaCl ska helst inhaleras i Ailos för kortare inhalationstid. 

 

Förslag till att göra inhalationen till en positiv upplevelse:

 • Visa in barn och föräldrar till eget rum
 • Låt små barn sitta i en förälders knä. Se till att föräldern inte håller barnet om magen utan om höfter och ben. Orsaken är att tryck mot magen kan försvåra andningen och effekten av inhalationen.
 • Visa tillvägagångssättet på docka, kramdjur eller dig själv. Föräldern kan också visa på sig själv.
 • Man bör försiktigt närma sig barnet med masken och låta det inhalera några andetag för att prova på. Därefter inhalation efter ordination. Rapportera eventuella svårigheter vid inhalationen; extrainhalationer kan bli nödvändigt om barnet ej fått i sig läkemedlet ordentligt!
 • Stunden efter inhalationen kan vara ett bra tillfälle att svara på frågor eller ge information till barn och föräldrar.
 • Belöna gärna barnet med t ex klistermärken eller en isglass.

När det är svårt att inhalera:

 • Inhalera barnet under sömn (se bilaga 1)
 • Låt förälder inhalera barnet under överseende av personal.
 • Överväg att ge peroral behandling.
 • Om barnet har svåra besvär måste man använda ett visst tvång. Då är det viktigt att föräldrarna fått information och är införstådda.

Den som får hjälpa ett barn med inhalation för första gången har ett stort ansvar! Många gånger blir det aktuellt för barnet att inhalera vid flera tillfällen och det har stor betydelse att det upplevs positivt.

 

    

                                                       


Bilaga 1

Inhalationsteknik

 • På avd 15 använder vi MAXIN till såväl Atrovent, Ventoline, Adrenalin som Pulmicort.
 • Vid inhalation av mindre barn används munstycke, veckad slang, mask och plastpåse längst bak. Masken ska sluta så tätt som möjligt runt barnets mun. När vi inhalerar större barn behövs oftast inte den veckade slangen eftersom de enbart använder munstycket. Påsen ska dock fortfarande användas.
  Inhalera 1min, uppehåll i 15 min, inhalera 1min igen = 1 inhalation. (Gäller för: Adrenalininhalation eller Atrovent/Ventolineinhalation).
  Observera att ordinationen med mängden läkemedel och inhalationslängd kan variera beroende på barnets storlek och sjukdomstillstånd.
 • Vid inhalation nattetid eller inhalation hos mycket oroliga och röliga barn kan man flöda. Då ska den veckade slangen sitta på apparatens ”framsida”. Längst bak sätts den vita proppen, inte påsen.
  Inhalera 2min, uppehåll 15min, inhalera 2min igen = 1 inhalation.
 • Vid inhalation av Pulmicort ska hela mängden läkemedel ta slut. Man ska vara aktsam om barnets ögon eftersom detta är ett kortisonpreparat, alltså får man inte flöda!!! Om Ailos används använd skorsten.
 • Efter varje avslutad inhalation ska man ”blåsa igenom” apparaten med vatten. Sätt inhalationsapparatens ”sugrör” i en mugg med vatten och slå på apparaten så att vattnet blåser igenom. Ta upp ”sugröret” och låt luft torka systemet lite innan den stängs av. Byt muggen med vatten 1ggr/pass. Byt eller diska apparaten dagligen.
Revisionshistorik:

Reviderat 2011-01-19
Reviderat 2001-03-17
Reviderat 2013-01-30