Region Östergötland

Anestesi: Fasta inför (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Anestesi: Fasta inför (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Anestesi,smärtlindring
Giltig fr o m:
2017-03-06
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Maria Nordvall överläkare, Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-68
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Fasta inför anestesi

 

Nedanstående riktlinjer gäller vid operativa och diagnostiska procedurer i generell anestesi, regional anestesi och sedering där anestesiverksamheten handhas och leds av anestesipersonal.

Vid elektiva operationer/anestesier

  1. Fast föda kan äta fram till 6 timmar före operation
  2. Flytande föda utan fasta beståndsdelar ex vis soppa, filmjölk, mjölk eller liknande kan intas intill 6 timmar före anestesistart.
  3. Klar dryck som vatten, saft, äppeljuice eller kaffe och the utan mjölk /grädde kan fritt intas intill 2 timmar före anestesistart.
  4. Barn under ett år kan
    – ammas eller erhålla mjölkersättning eller välling intill 4 timmar före anestesistart
    – dricka klar dryck intill 2 timmar före anestesistart.
  5. Patienter med förväntad svår intubering eller ökad risk för aspriration som reflux, regurgitation, fylld ventrikel, förlångsammad gastrointestinal  passage värderas individuellt av anestesiläkare.

Vid akuta operationer/anestesier

    6.  Vid akuta operationer/anestesier gäller alltid individuell bedömning av anestesiläkare.

Revisionshistorik:

Reviderat 2010-08-11
Reviderat 2012-08-11
reviderat 2017-03-06