Region Östergötland

Andningsorganen: Bronkiolit hos spädbarn, Handläggning av (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Andningsorganen: Bronkiolit hos spädbarn, Handläggning av (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Andningsorganens sjukdomer
Giltig fr o m:
2018-10-01
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Oskar Andersson ST-läkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping, Helena Åberg, överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2017-19
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Revidering 2008-10-01