Region Östergötland

Barnkirurgi: Bülaudränage för sjuksköterskor (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Bülaudränage för sjuksköterskor (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2013-02-26
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Gunnel Walldén sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Ann Cherian specialistläkare Kirurgkliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-81
ICD-10 kod:
(J00-J99) Andningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bülaudränage för sjuksköterskor

Kontrollera:
Att det är rätt tryck. Ställs in på IVA (det brukar var på 15 cm H2O men kan pendla mellan c:a 13 cm H2O– 18 cm H2O).
Att det inte står vätska i slangen som ett vattenlås.
Nollställ varje morgon kl 07. Skriv i mängden på kurvan. Om det är mycket vätska ska det också mätas varje dag.
Kontroller enligt ”Pleuradränagelistan”.

Det ska alltid finnas 2 stora peanger på pumpen. Används vid läckage på slangar och när man ”klampar” dränet.
Om stora läckage: klampa dränet nära patienten före eventuella kopplingar. Om fortfarande läckage i pumpen är det fel på slangar eller pump.

”Klampa drän”
Sätt peangerna så nära kroppen som möjligt (åt varsitt håll). Det ska vara kompresser mellan slangen och peangen.
Stäng av pumpen.
Lungröntgen ska göras efter minst 4 timmar eller mera för att se att lungan är tät.

Dra dränaget:
Tvätt med Klorhexidin runt stickstället.
Ta bort stygnen
Be patienten ta ett djupt andetag. Dra dränet vid en lång utandning. Dränet är tunnulerat en liten bit så det ska inte vara någon risk att luft sug in. Man kan trycka en liten bit ovanför insticksstället och på så sätt stänga stickkanalen när man drar ut dränet.
Vid behov sätts en steristrip för att dra ihop sårkanterna.
Plastat förband över ett par dagar.

 

Pleuradränagelistan
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-12-02
Reviderat 2011-02-21
Reviderat 2013-02-26