Region Östergötland

Dödsfall, rutiner vid dödsfall (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Dödsfall, rutiner vid dödsfall (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
akut pediatrik
Giltig fr o m:
2019-06-04
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Filippa Jarlert, sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken Norrköping,Lena Levevind, barnsköterska Barn- och ungdomskliniken Norrköping,Helna Åberg, överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-06-04