Region Östergötland

Barnkirurgi: Mjält/leverruptur, Omvårdnad vid (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Mjält/leverruptur, Omvårdnad vid (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2018-11-29
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Peter Nixon vårdenhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Ann Cherian läkare Kirurgkliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-12-02
Reviderat 2010-11-19
Reviderat 2013-02-26
Reviderat 2018-11-29