Region Östergötland

Barnkirurgi: PEG-knapp, omvårdnad vid (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: PEG-knapp, omvårdnad vid (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2013-03-21
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Gunnel Walldén sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Ann Cherian läkare Kirurgkliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-164
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Speciell omvårdnad vid PEG/”knapp”

 

Indikation
Patienter som av något skäl ej kan nutriera sig per os

Preoperativ planering
Barndoktor skickar remiss till barnkirurgdoktor.

Operationssamordnare meddelar stomisjuksköterska och barnkliniken dietist när operationsdatum är bestämt

Hudvård 
Tvätta stomat dagligen med mild tvållösning och vatten. Torka noga torrt.
I samband med detta ska slangen/knappen vridas ett ¼ varv.

Inspektera området kring stomat. Var uppmärksam på ev läckage/ tecken på infektion.
Granulomvävnad kan uppstå runt stomat. Rådgör med stomisköterskan för ev behandling.

Förband är ej nödvändigt.

Matning
Första dygnet bör endast vatten eller glukos ges i PEG.
Ansvarig doktor/dietist ordinerar: Sondnäring, mängd och matningssätt, bolusmatning eller kontinuerlig matning.
Barnet bör sitta/halvsitta under matningen, detta för att minska risken för aspiration.
Efter matningen spola med 10-30 ml vatten.
Läkemedel kan ges i PEG/knapp.

Postoperativ omvårdnad
Smärtlindra kontinuerligt.
Fri och snabb mobilisering.
Temp x3 under vårdtiden.
Dusch är tillåten genast, bad efter tio dagar.
Barnklinikens dietist meddelar habiliteringens dietist om övertagande är aktuellt.
 
Förväntad vårdtid
2-3 dagar.

Innan hemgång
Kontrollera att dietist och stomisjuksköterska är informerade.


Återbesök
8-12 veckor för byte till knapp i narkos eller sedering.
 

Av misstag utdragen PEG
En foleykateter bör placeras i stomat omedelbart, för att hålla detta öppet till en ny PEG kan sättas in.

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2007-11-07
Reviderat 2009-10-15
Reviderat 2011-10-17
Reviderat 2013-03-21