Region Östergötland

Allmän ped: Rensugning av munhåla, svalg och näsgångar (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Allmän ped: Rensugning av munhåla, svalg och näsgångar (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Allmän pediatrik,övrigt
Giltig fr o m:
2018-03-25
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Therése Leiris sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2013-03-19
Reviderat 2019-03-25