Region Östergötland

Anestesi: Midazolam - sedering (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Anestesi: Midazolam - sedering (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Anestesi,smärtlindring
Giltig fr o m:
2015-01-07
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2019-04-01
Framtagen av:
Maria Nordvall överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-155
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Sedering med Midazolam

 

MidazolamR (DormicumR) är ett sedativt hypnotiskt läkemedel med snabbt insättande effekt och kort duration. Det kan ges till oroliga barn inför provtagningar och behandlingar såsom nålsättning, katetersättning, lumbalpunktion och ledpunktion. Medlet har ingen smärtstillande effekt utan skall vid behov kompletteras med analgetika (paracetamol) och EMLA. Midazolam ger oftast anterograd amnesi (minneslucka) – men inte hos alla.
 

Biverkningar: Allvarligaste risken cirkulations- och framför allt andningspåverkan. Viktigt att ge medlet långsamt vid intravenös tillförsel. Barn som somnar måste övervakas noga. I sällsynta fall ”snedtändning” med uttalad agitation och oro. Risken minskas om medlet ges under lugna förhållanden.
 

Relativa kontraindikationer:
Morbus Down. Psykomotorisk utvecklingsförsening. Hjärnskador. Övre luftvägsmissbildningar. Samtidig medicinering med Morfin eller andra centralt verkande analgetika.
 

Fast föda eller större vätskeintag bör undvikas inom 2 timmar före administration av medlet.
 

Midazolam kan ges även i dessa fall, men i reducerad dos och med skärpt övervakning.
 

Övervakning: Barnet skall övervakas minst 1 timme efter intravenös – nasal – rektal administrering och 1,5 timmar efter peroral. Mask och blåsa skall finnas omedelbart tillgängliga. Om barnet somnar krävs kontinuerlig övervakning med pulsoxymetri. Barnet skall vara helt klart och vaket före eventuell hemgång.
  

Antidot: Om barnet somnar djupt, vid andningsdepression eller vid svår ”snedtändning” ges LanexatR 0,1 mg/ml, 2 ml intravenöst. Vid behov kan ytterligare 1 ml ges.
 
Administrationsform:
Om barnet har venflon är intravenöst oftast bäst. Det är lätt att ge extra doser vid behov. I andra hand peroralt från c:a 3 år, när barnet kan dricka på uppmaning. Medlet kan även ges rektalt eller nasalt(obehaglig sveda !) – individualisera !

Intravenöst: Injektionsvätska MidazolamR 1 mg/ml. Effekt efter  2-3 minuter, duration 15-30 minuter.Ges långsamt - 1 ml/minut.
 
Peroralt: Mixtur Midazolam  1 mg/ml. Effekt efter 15-30 minuter, duration 30-50 minuter. Blanda i liten mängd stark saft för att dölja den beska smaken.
Kan även blandas med mixtur Panodil om samtidig smärtlindring önskas.
 
Rektalt: Injektionsvätska Midazolam 1 mg/ml. Effekt efter 10-20 minuter, duration 30-50 minuter. Ge med Baby feeding sond och 10 ml spruta. Dra upp luft bakom vätskan och ge hela volymen rektalt.
 
Nasalt: Injektionsvätska Midazolam 5 mg/ml i sprayflaska.
En spraydusch = 0,1 ml = 0,5 mg. Effekt efter 4-5 minuter, duration 20-30 minuter. Besk smak, som kan lindras med stark saft eller slickepinne. Lätt massage/tryck över näsroten kan minska den obehagliga svedan i näsan.


  
Dosering:

Obs! Nedanstående doser är högre än de som anges i FASS.

Intravenöst/nasalt             

0-7 år 0,3 mg/kg                                
7-10 år 0,2 mg/kg              Maxdos 5 mg.
> 10 år 0,1 mg/kg
Extrados (hälften av ovanstående) tidigast 5 minuter efter intravenös och 10 minuter efter nasal initialdos. Kan upprepas max 3 gånger med10-15 minuters intervall.
 

Peroralt 0,3 – 0,5 mg/kg               Maxdos 7,5mg. 
Extrados (intravenöst/nasalt-halvdos) tidigast 30 minuter efter initialdos.
 
Rektalt  0,3 mg/kg                         Maxdos 5 mg.
Extrados (intravenöst/nasalt-halvdos) tidigast 20 minuter efter initialdos.


 
 
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-04-09
Reviderat 2010-03-25
Reviderat 2014-02-27
Reviderat 2014-03-06
Reviderat 2015-01-07