Region Östergötland

Barnkirurgi: Speciell omvårdnad akuta bukar (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Speciell omvårdnad akuta bukar (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2013-02-26
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Gunnel Walldén sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Ann Cherian specialistläkare Kirurgkliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-79
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Speciell omvårdnad akuta bukar

 

Temperaturen kontrolleras var fjärde timme.
Längd och vikt på alla patienter.

Dessa barn fastar vanligtvis. De som får dricka, ska dryck mätas och noteras. Det är viktigt att notera att barn som har dropp kissar.

Viktigt att observera och notera förändring av buksmärta/ illamående/ kräkning/ avföring.
Observera patientens allmäntillstånd bl.a aktivitet.
SMÄRTA ska observeras med tanke på lokalisation, duration, intensitet och utstrålning.
Ingen smärtlindring utan läkarordination.

När doktorn har ordinerat nya prover till morgonronden är det bra om nattsjuksköterskan kan ta dem ca 5.45, de hinner då bli klara till ronden. Kom ihåg att berätta för barn och föräldrar att ni kommer och stör på morgonen och varför. När vi ska sticka kapillärt bör vi vänta till morgonen när barnet har vaknat.

Operation
Alla barn som är operationsanmälda SKA ha smärtlindring.
Alla barn ska vara fastande och duscha med Descutan 4%.
Alla barn ska kissa preoperativt, ska bladderscannas.
Operationsskjorta, strumpor, trosor/ kalsonger samt identitetsband till alla barn.
Märk sängen med namn och avdelning.
Längd och vikt ska vara ifylld i anestesijournalen, både ”nya” och ”gamla” anestesijournalen ska med operation. Stämpla med rätt kliniknummer.
Premedicinering enligt lista, anges i COSMIC och anestesijournalen.
Vid misstänkt appendicit ges antibiotika preoperativ enligt ordination.
 
Postoperativ vård
Smärtskatta, enligt rutinbeskrivning.
Kontinuerlig smärtlindring till alla barn. Se PM Smärtlindring.
Tempkontroll innan smärtlindring.

Observera förband.
Notera att barnet kissar, Bladderscanna om det dröjer länge innan barnet kissar. Tappa, efter läkarordination. Kom ihåg att smärtlindra.

Snabb mobilisering, tänk på att barnet måste vara smärtlindrat innan.

Rent underlakan.

Efter operation av en okomplicerad appendicit får barnet börja dricka och äta så snart de önskar. Efter andra operationer avvakta alltid LÄKARORDINATION.

Revisionshistorik:
Reviderat 2008-12-02
Reviderat 2010-02-08
Reviderat 2010-11-18
Reviderat 2013-02-26