Region Östergötland

Barnkirurgi: Speciell omvårdnad vid misstänkt hjärnskakning (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Barnkirurgi: Speciell omvårdnad vid misstänkt hjärnskakning (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Barnkirurgi
Giltig fr o m:
2018-06-04
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Peter Nixon vårdenhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Ann Cherian specialistläkare Kirurgkliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-12-02
Reviderat 2009-10-15
Reviderat 2011-09-29
Reviderat 2013-05-23
Reviderat 2019-06-04