Region Östergötland

Diabetes: Diabetes Mellitus - Subcutant insulin från start hos opåverkad patient med pH >7,33 och BE > -7 (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes Mellitus - Subcutant insulin från start hos opåverkad patient med pH >7,33 och BE > -7 (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2014-12-02
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Helena Åberg överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping, Magdalena Engström Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2014-75
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Subcutant insulin vid nydebuterad Diabetes Mellitus hos opåverkad patient med pH >7,33 och BE>-7

Riktlinjer:

Prover: vid ankomst enl rutin, PM. Om fungerande nål finns så används denna till blodsocker mätning. Annars används direkt Accu-check blodsockermätare. Ge patienten en egen provtagare som är snäll mot fingrarna.  Således inte behov av PVK.

I-port: Sätts från start, använd Emla först. Förfyll med 1 E insulin vid ny nål och första dos. Övergång till penna ca dag 3. Alt använd lånepenna från avd från start (tex tonåringar)

Vätska: per oralt. Ej vätske mätning.

Urinsticka: för glukos och ketoner i varje portion tills ketonfritt, därefter endast morgon urinsticka.

Känning: beh enligt PM.


Doktorsmall, riktlinjer för ordination.
Definitiv ordination sker sedan på pappret Insulin/blodglukos protokoll.

Actrapid till Frukost, Lunch och Middag. Insulatard till natten
Blodsocker Riktlinje
Över 15mmol/l 0,30 E/kg  =                enheter
11-14,9 0,25 E/kg  =                enheter
8-10,9 0,20 E/Kg  =                enheter
5-7,9 0,15E/kg  =                enheter
Under 5 0,10 E/kg  =                enheter
Till natten 0,30-0,50 E/kg  =                enheter

 
Dag 1: Insulin till huvudmål och till natten. V.b. extra dos enligt ovan om patient anländer direkt efter huvudmål.

Dag2: Anpassa doserna till patient vid behov. Lägg ev till insulin till em mellis/kvällsfika tex 0,15 E/kg. Höj ev nattinsulin till motsvarande 40-50 % av dygnsbehovet.

Dag 3: Individuella doser med individuellt insulin. Sträva efter att långtidsverkande insulin motsvarar (35)-40-50 % av totala dygnets behov.

Blodsocker mäts kl 07.30, 11.30, 14.00, 16.30, 18.30, 22.00, 02.00 .

Från dag 3 tas antingen b-glukos 30 min innan måltid (som ovan) om patienten blivit insatt på snabbinsulin som ges 20-30 min innan måltid (Actrapid, Humulin Regular) eller 5-10 min innan om patienten istället blivit insatt på direktverkande insulin (Novorapid, Humalog, Apidra) som ges max 10 min innan måltid.

 

 Protokoll (Pdf för utskrift)