Region Östergötland

Diabetes: Diabetes Mellitus - Subcutant insulin från start hos opåverkad patient med pH >7,33 och BE > -7 (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Diabetes: Diabetes Mellitus - Subcutant insulin från start hos opåverkad patient med pH >7,33 och BE > -7 (Barn- och ungdomskliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Diabetes
Giltig fr o m:
2018-09-05
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare vid Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Helena Åberg överläkare Barn- och ungdomskliniken Norrköping, Magdalena Engström Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2014-75
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Revidaret 2019-09-05