Region Östergötland

Endokrina: Tillväxthormon - nattkurva/Inderal stresstest (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Endokrina: Tillväxthormon - nattkurva/Inderal stresstest (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Endokrina sjukdomar (tillväxt)
Giltig fr o m:
2019-08-27
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Per Lewander överläkare Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie, verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(E00-E90) Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Revisionshistorik:

Reviderat 2008-01-25
Reviderat 2009-07-06
Reviderat 2012-03-15
Reviderat 2015-11-05
Reviderat 2019-08-27