Region Östergötland

Allmän ped: Transporter, akuta för föräldrar till annat sjukhus (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Allmän ped: Transporter, akuta för föräldrar till annat sjukhus (Barn- och ungdomskliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Allmän pediatrik,övrigt
Giltig fr o m:
2013-01-30
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2017-04-01
Framtagen av:
Mona Hedestig vårdenhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Godkänd av:
Tobias Ekenlie. verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-198
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

AKUTA transporter för föräldrar till annat sjukhus


Resor/akut: Båda föräldrarna får ersättning för resa till annat sjukhus om specialistvårdsremiss finns.
Det bästa färdsättet är TÅG eller TAXI vid akuta situationer.
(Men även transport med egen bil ersätts, föräldrarna skickar då reseräkning till Sjukresekontoret.)
1:a hand
Tåg – beställ biljett vardag 08.00 till 18.00 hos RESIA tel. 013-356523.
Uppge kostnadsställe 022-43 405 ( barnkliniken, avd 15, ViN ) och föräldratransport
Under jourtid hos SJ tel 0771-757555, välj tonval 1.
Uppge kundnummer 92 81 90 och att det är föräldratransport. Uppge namn på föräldrarna.
Föräldrarna ska kunna visa ID på tåget.
Tag bokningsnummer och  sedan hämtar föräldrarna ut biljetten via
kassan/biljettautomat på Centralstationen. Bokningsnumret gäller även på tåget om Centralstationen är stängd.
Förbeställ taxi från tåget till sjukhuset i Lund via beställningscentralen hos Taxi Skåne.  Telefonnummer 040/046-330 309.
Fax 040/046-330 340. Vårt kundnummer är 18529. Beställningen kommer att faktureras. Uppge namn, kundnummer, ev kostnadsställe samt till och från adress vid beställningen.

Taxi –Beställ på tel. 0771-711020 och skicka med vitt taxikvitto, kostnadsställe 022-43405. Lägg kopia i Mona Hedestigs postfack (som sedan debiterar utomlänsvården om specialistvårdsremiss finns).

Logi: Föräldrarna får ersättning, patienthotellet skickar räkningen till
sjukresekontoret, Motala.

Mat: Föräldrarna får schablonbidrag per dag - en förälder/100 kr/dag och två föräldrar 150 kr/dag, syskon 25 kr/dag. Ersättning utgår dock ej hemresedagen.
Ifyllda ansökningar skickas till sjukresekontoret.

Sjukskrivning/Vård av barn: Gäller båda föräldrarna om det är nödvändigt för vården.
Intyg skrivs ut på det sjukhus barnet befinner sig på vid den aktuella tidpunkten.

Vid planerade resor och besöksresor för föräldrar:  Prata med sjuksköterska Margareta Nilsson som är ansvarig för hjärtbarnen eller sjukresor i Motala.
Frågor RESIA, tel 013-356523
           SJ , tel  0771-757555, välj tonval 2.
           Sjukresor Motala –  Ingmarie Johansson tel 010-1030265 el gruppnr 010-1030440
           vardagar.
           Taxi Skåne, tel 040/046-330 352

Revisionshistorik:

Reviserat 2013-01-30