Region Östergötland

Abort från och med graviditetsvecka 12 (Norrköping)

Dokumentnamn:
Abort från och med graviditetsvecka 12 (Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2019-08-30
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Karin Bergare överläkare kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, verksamhetschef kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Reviderat 2014-11-17
Reviderat 2017-01-07
Reviderat 2017-11-29
Reviderat 2019-08-30