Region Östergötland

Akupunktur Kvinnokliniken Norrköping

Dokumentnamn:
Akupunktur Kvinnokliniken Norrköping
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Akupunktur kvinnosjukvård
Giltig fr o m:
2016-10-30
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Ushani Mohapatra, specialistläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2010-155
ICD-10 kod:
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Akupunktur, riktlinjer för användning

Sedan 1993 får akupunktur användas på samma premisser som andra metoder inom sjukvården,dvs  mot tillstånd för vilka vi har vetenskap och beprövad erfarenhet.
Akupunktur ska journalföras som alla andra åtgärder inom sjukvården(klockslag, indikation, punkter och gärna på partogrammet under förlossningen)

Viktigt att akupunktur inte fördröjer andra medicinska åtgärder när de är indicerade

Indikationer:

Under graviditet

• -Symfyseolys
• -Annan bäcken och ländryggssmärta
• -Graviditetsillamående( efter att ha provat övriga åtgärder enl Hyperemesis PM)

Att tänka på: Akupunktur ska användas mer försiktigt på gravida som inte är i förlossningsarbete. Restriktiv användning ffa under första trimester(endast när man anser att man kan uppnå en väsentligt positiv effekt).
Följande punkter ska undvikas under första trimester: ryggpunkter från L2 neråt och på buken mellan navelnivå och ljumsken samt försiktighet med punkter på nedre extremitet och starka punkter såsom LI 4.
Ta hänsyn till underskotts-överskottsindelning för att undvika överstimulering.
Initialt gärna tätare behandlingar ( tex 1-3 ggr /v) som kan glesas ut, sammanlagt ofta 6-10 behandlingar med utvärdering.
Behandlingslängd 30-45 minuter mot smärttillstånd ( 20-30 minuter mot hyperemesis)

Under förlossning

• -Avslappning och smärtlindring
• -Illamående
• -Underlättande av cervixvidgning
• -Värkförstärkande
• -För tidig krystkänsla
• -Kvarhållen placenta
• -Suturerin

Att tänka på:
I avslappnande och smärtlindrande syfte under hela förlossningsförloppet.
Börjar gärna i tidig skede.
Kan användas även i latensfas.
Obs för överstimulering vid uttröttning eller andra komplicerande faktorer
För optimal effekt kan både distala och lokala punkter användas samtidigt
Kan med fördel kombineras med TENS.

Postpartumperioden

• -Eftervärkar
• -Mjölkstockning
• -Otillräcklig mjölkproduktion

Obs: Punkt CV 17 ska aldrig stickas rakt mot sternum

Övriga indikationer

• -Spiralinsättning
• -Smärta vid medicinsk abort

Biverkningar:

Vanliga:
Blåmärken
Små stickblödningar
Nålen sitter fast
Lokal ömhet

Ibland:
Svimning( kan undvikas genom att pat ligger/sitter ner vid första behandling, ätit och druckit före behandling)
Överstimulering( börja med få nålar och mild stimulering som kan ökas vid behov)
 

Sällsynta (går att undvika)
Infektioner( stor försiktighet vid infektionskänsliga patienter, noggrann hygien, stick ej i       områden med misstänkt lokal infektion, eksem eller födelsemärken)
Perforation av inre organ eller större blodkärl (obs. anatomi, stickdjupet och stickriktning)
Nålbrott

Kontraindikationer

Hemofili
Svår preeklampsi
Eklampsi
Svår epilepsi
Extremitet med lymfödem

Försiktighet

Ökad infektionskänslighet(tex hjärtklaffopererade, svår njursjukdom, hepatit, immunsupprimerade patienter)
Nickelallergi
Psykiskt gravt avvikande tillstånd
Kronisk svår sjukdom
Antikoagulantiabehandling
Graviditet innan förlossningsarbete

Revisionshistorik:
Reviderat 2002-12-13
Reviderat 2005-09-12
Reviderat 2007-12-09

Reviderat 2011-01-22
Reviderat 2013-03-10
Reviderat 2014-03-09
Reviderat 2016-10-30