Region Östergötland

Amnioinfusion (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Amnioinfusion (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2016-10-22
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Agneta Werner överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2010-124
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Amnioinfusion


Det finns övertygande bevis för nyttan med amnioinfusion vid mekoniumfärgat fostervatten och vid oligohydramnios med variabla decelerationer. I studier har visats att både kejsarsnittfrekvensen samt antalet födda barn med mekoniumaspirationer minskar.

Indikationer:
• Variabla decelerationer
• Oligohydramnios
• Tjockt mekoniumfärgat fostervatten

Kontraindikationer:
• Preeklampsi pga. av risk för lungödem
• Känd systemsjukdom
• Amnionit
• Blödning
• Flerbörd
• Sätesändläge

Metod:
Efter att en välfungerande intrauterin tryckmätare (IUP) lagts infunderas relativt snabbt kroppsvarmt 0,9 % koksaltlösning (rumsvarm lösning går också bra). Totalmängden bör bli ca 500 ml och man kan med ultraljud kontrollera att fostervattenmängden ökar. Efter detta ges kontinuerlig infusion i långsammare takt för att ersätta den volym som rinner ut.

Försiktighetsåtgärder:
• Skall ges via IUP så att man kan mäta tryck samtidigt
• Ge inte infusion om det varit svårt att föra in katetern
• Infusionen skall inte ges via infusionspump
• Avbryt infusionen vid spontant kraftigt värkarbete eller mycket snabb förlossningsprogress


 

Revisionshistorik:

Reviderat 2012-10-14
Reviderat 2014-10-10
Reviderat 2016-10-22