Region Östergötland

Anestesiremiss angående EDA/Spinal på förlossningen (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Anestesiremiss angående EDA/Spinal på förlossningen (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-12-06
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2011-06-15
Reviderat 2012-05-25
Reviderat 2014-10-11
Reviderat 2016-09-22
Reviderat 2018-12-06