Region Östergötland

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd (Kvinnokliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd (Kvinnokliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2019-02-10
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken Norrköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Karin Bergare överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, Verksamhetschef Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-02-10