Region Östergötland

Antibiotikaprofylax vid elektiva sectio

Dokumentnamn:
Antibiotikaprofylax vid elektiva sectio
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2017-11-12
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnoklinikerna i Norrköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Valerie Stålberg specialistläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2011-271
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Antibiotikaprofylax vid elektiva sectio

I samband med elektiva sectio skall profylaktisk antibiotika (för att undvika endometrit och sårinfektion) ges till samtliga patienter enligt nedan:

- 2 gram Doktacillin ges intravenöst 30 minuter innan operationen påbörjas.
- Vid penicillinallergi ges 600 mg Dalacin intravenöst 30 minuter innan operationen påbörjas.

Läkemedlen rekvireras från Apoteket av BB-personal men förvaras i medicinskåp på Operationsavdelningen. Anestesisköterska blandar och administrerar till patienten så snart en perifer intravenös infart finns på plats. Därefter kan sedvanliga preoperativa förberedelser påbörjas.

Dokumenteras på läkemedelslistan i Cosmic.

Referens: SBU-rapport Antibiotika - rätt profylax före operation kan minska resistens och infektioner 2010

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2013-10-30
Reviderat 2015-10-01
Reviderat 2017-11-12