Region Östergötland

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk elektiv kirurgi (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Antibiotikaprofylax vid gynekologisk elektiv kirurgi (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2017-02-15
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2019-10-01
Framtagen av:
Dani Hanna specialistläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, Överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2012-82
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk elektiv kirurgi.

Nedanstående rekommendationer är baserade på SBUs(statens beredning för medicinsk utvärdering) utredning om antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp.
 Allmänna riktlinjer:
Antibiotikaprofylax ges rutinmässigt vid följande ingrepp
• Total och subtotal abdominell  hysterektomi
• Vaginal hysterektomi  eller LAVH
• Prolapsplastik med nät
• TVT

Vid total abdominell eller vaginal hysterektomi ( inkluderande total laparoskopisk hysterektomi och LAVH) har man före suturering av vaginaltoppen en direktförbindelse mellan vagina och bukhålan  så att en kraftig kontamination till bukhålan från vagina inte kan undvikas. Ingreppet således är förenad med en postoperativ infektionsrisk.
Det finns måttligt stark vetenskapligt underlag att antibiotikaprofylax reducerar risken för postoperativa infektioner.

Peroral profylax är förstahandsmetod under förutsättning att ventrikel och tarmfunktion är normala.
2 timmar preoperativt ges
T Bactrim forte 1 st
T Metronidazol 500 mg 2 st.
Vid allergi  mot sulfa ges 200mg Doxyferm.
 
Vid ökad infektionsrisk, mag-tarm besvär ges intravenös infusion.
1 timme preoperativt VIKTIGT
Iv  Eusaprim 10ml
Iv  Metronidazol 1g.

Vid allergi mot sulfa ges Zinacef 1,5g iv.

TVT/ TVT-O  ges T.Bactrim forte 1st.
Vid sulfaallergi ges T.Trimetoprim 300mg.

 

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2014-11-24
Reviderat 2017-02-15