Region Östergötland

Bäckenmätning (Kvinnokliniken Norrköping)

Dokumentnamn:
Bäckenmätning (Kvinnokliniken Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn och Kvinnocentrum
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-09-27
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek, överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen läkarchef/överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre