Region Östergötland

Bäckensmärta under graviditet (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Bäckensmärta under graviditet (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-01-09
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek, överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, Verksamhetschef Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2004-01-01
Reviderat 2005-12-02
Reviderat 2007-10-02
Reviderat 2010-10-05
Reviderat 2013-02-03
Reviderat 2017-11-12
Reviderat 2018-10-01
Reviderat 2019-01-09