Region Östergötland

Bad som smärtlindring

Dokumentnamn:
Bad som smärtlindring
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn - och kvinnocentrum
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-04-08
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare kvinnokliniken Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Wendy Selman Barnmorska Kvinnokliniken i Norrköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin verksamhetschef kvinnoklinikerna i Östergötland, Katri Niemninen öveläkare kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
BKC-2018-74
ICD-10 kod:
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

Bad som smärtlindring på förlossningen

Många patienter upplever att bad under förlossningens öppningskede är avslappnande och smärtlindrande.

Bad ska ej användas som smärtlindring innan grav. v 36+0.

Om vattnet inte har gått får patient bada även under latensfas.

Om vattnet har gått ska patient vara i aktiv förlossnings arbete om bad ska användas som smärtlindring.

Bad ej kontraindicerat vid tidigare sectio.

Ej kontraindicerat med GBS, mekoniumfärgat fostervatten, långvarig vattenavgång.

Patient ska ej ha fått morfinpreparat (morfin/ EDA).

Patient ska ej ha värkstimulerande dropp.

Lustgas kan används. Citodon kan tas.

Fosterövervakning som vanligt enligt rutin/PM. (Den nya Doppler och trådlösa CTG-dosorna är vattentäta).

Patientens temp ska kontrolleras inför badet och 1 gång /timme för att undvika överhettning, som är en känd risk för fosterpåverkan.

Vatten temp ska kontrolleras 1 gång/timme, ska ej överstiga 37,5 grader.

Viktigt att patient dricker ordentligt.  (Risk för uttorkning pga värmen).

Pat ska ej bada under utdrivningsfas.