Region Östergötland

Diabetes och graviditet (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Diabetes och graviditet (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-08-30
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken i Norrköping
Diarienummer:
BKC-2010-158
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2004-01-13
Reviderat 2005-12-02
Reviderat 2008-02-11
Reviderat 2012-09-02
Reviderat 2014-10-05
Reviderat 2016-10-13
Reviderat 2018-08-30