Region Östergötland

Extrakontroller under graviditet, (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Extrakontroller under graviditet, (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-11-18
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-10-24
Reviderat 2012-12-18
Reviderat 2014-10-01
Reviderat 2015-07-08
Reviderat 2016-05-19
Reviderat 2018-08-30
Reviderat 2018-09-25
Reviderat 2018-11-18