Region Östergötland

Genital herpes och graviditet (Kvinnokliniken i Norrköping)

Dokumentnamn:
Genital herpes och graviditet (Kvinnokliniken i Norrköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-11-08
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Norrköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Birgitta Zdolsek, överläkare
Godkänd av:
Katri Nieminen, överläkare
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2017-11-12
Reviderat 2018-11-08