Region Östergötland

Abortmaterial, hantering (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Abortmaterial, hantering (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2018-09-12
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Norrköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Evelyn Lundin överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:
Revisionshistorik
Reviderat 2006-01-24
Reviderat 2007-05-19
Reviderat 2009-02-11
Reviderat 2011-04-01
Reviderat 2013-01-22
Reviderat 2015-02-06
Reviderat 2016-02-12
REviderat 2018-09-12