Region Östergötland

Amniotic Fluid Index (AFI )- mätning och uppföljning (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Amniotic Fluid Index (AFI )- mätning och uppföljning (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2009-09-21
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2011-04-01
Framtagen av:
Gabriella Falk överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ann Josefsson, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2010-72
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Amniotic Fluid Index (AFI )- mätning och uppföljning 

       
• Skattning av fostervatten ingår i bedömning vid riskgraviditeter. Normal mängd talar för att fostret mår bra. Ökad eller minskad mängd kan höra ihop med perinatal morbiditet. Det är ett grovt mått men bidrar till den samlade bedömningen som en av flera parametrar.

• Fostervattenmängden varierar under graviditeten och hos olika kvinnor. Maximal mängd finns vid graviditetsvecka 32 – 37. AFI mäts genom att man i fyra kvadranter mäter det största vertikala djupet på en fostervattenficka och sedan adderar de fyra mätvärdena.

Klassificiering

AFI
>250 Polyhydramnion  Till läkare för avancerad ultraljuds- diagnostik
80 – 250 Normalt
50 – 80  Oligohydramnion     Ny kontroll av AFI o flöde 1 vecka
<50 Oligohydramnion Till läkare på förlossningen för CTG och fortsatt uppföljning.

                                       
Mätning av minsta/största fickan:
• Oligo   <1 cm
• Normal 1-8 cm
• Poly 8-12 cm
Revisionshistorik:

Utgåva nr: Giltig fr.o.m. Kommentar till ny utgåva Godkänd av (namn, titel, datum):
1 2007-10-09 Första utgåvan Ann Josefsson, verksamhetschef, 2007-10-09
Barbara Almfeldt, verksamhetschef, 2007-10-09
2 2009-09-21 Andra utgåvan Ann Josefsson, verksamhetschef, 2009-09-21