Region Östergötland

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2019-04-09
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Peter Lukas, överläkare Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, Kvinnokliniken i Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2016-11-10
Reviderat 2019-04-09