Region Östergötland

Antibiotikabehandling vid vissa obstetriska tillstånd (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Antibiotikabehandling vid vissa obstetriska tillstånd (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-05-24
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2021-10-01
Framtagen av:
Eric Hildebrand överläkare Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken i Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-04-09
Reviderat 2019-05-24