Region Östergötland

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2016-11-26
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Evelyn Lundin, överläkare Kvinnokliniken Linköping, Peter Lukas, överläkare, Kvinnokliniken i Linköping
Godkänd av:
Ninni Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2007-79
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi

Totala hysterektomier såväl vaginala som abdominellt utförda är förenade med en icke oväsentlig postoperativ infektionsrisk. Flera studier visar att såväl anaeroba bakterier framförallt Bakteroides som aeroba bakterier, särskilt E-coli och Streptococcus fecalis är vanligt förekommande.

Antibiotikaprofylax ges rutinmässigt vid följande gynekologiska ingrepp

• Total och subtotal abdominell eller vaginal hysterektomi
• Radikal hysterektomi
 

Val av preparat

  • Hysterectomi på benign indikation: 2 timmar preoperativt ges 800 mg + 160 mg Sulfametaxol/trimetoprim och 1,0 g Metronidazol peroralt som engångsdos. Annat peroralt antibiotikum kan övervägas.
  • Gynekologisk cancerkirurgi: Peroperativt ges Zinacef 1,5 g samt Metronidazol 1,0 g i intravenös infusion som engångsdos. Vid gynekologisk cancerkirurgi med tarmingrepp övervägs tillägg med Doxyferm 200 mg intravenöst.


Vid allergi mot sulfametaxol, trimetoprim, cefuroxim eller Metronidazol ges istället Doxyferm 200 mg. Vid oklarhet om antibiotikatyp vid annan allergi tas kontakt med infektionsläkare för diskussion om antibiotika.

Vid endocardit profylax tas kontakt med narkosläkare och kardiolog avseende ordination av antibiotika.

Vid operation med TVT mot urininkontinens, vg se PM för Urininkontinens.

Övriga gynekologiska ingrepp erhåller inte antibiotika profylax rutinmässigt utan enbart enl. särskild ordination.
 

 

Revisionshistorik:

Reviderat 2005-12-05
Reviderat 2007-09-11
Reviderat 2007-10-17
Reviderat 2008-09-27
Reviderat 2010-03-28
Reviderat 2012-09-07
Reviderat 2014-11-11
Reviderat 2016-11-26