Region Östergötland

Azoospermi – utredning (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Azoospermi – utredning (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2016-10-23
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2018-10-01
Framtagen av:
Elizabeth Nedstrand överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
BKC-2010-55
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Man
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Azoospermi – utredningAzoospermi definieras som avsaknad av spermier i två spermaprover.
Aspermi definieras som avsaknad av sädesvätska beroende på ejakulationsstörning eller retrograd ejakulation.

Orsaker
Pre-testikulär
• Hypogonadotrop hypogonadism (låga FSH, LH, sänkt Testosteron).
Testikulär
• Non-obstruktiv azoospermi (NOA)
o retentio testis-kryptorkism
o radikal kirurgi vid malignitet, cytostatika behandling, strålbehandling
o lokalt trauma
o orkit
o genetiska defekter (Klinefelters syndrom 47;XXY, Y kromosom deletioner)
o okänd genes
Post-testikulär
• Obstruktiv 
o medfödda missbildningar i bitestikel och sädesledare som vid cystisk fibros CF (CBAVD bilateral avsaknad av vas deferens)
o förvärvad (sterilisering, bäckenkirurgi, lokal trauma, epididymit)
• Dysfunktionell
o Sexuell dysfunktion
o Anejakulation, retrograd ejakulation
• skada i centrala nervsystemet (ryggmärgskada)
• perifer neuropati

Utredning
Anamnes och klinisk undersökning, palpation
Blodprover:
• FSH, LH, Testosteron, Prolaktin, TSH.
• Kromosom analys
• HIV, HBsAg, anti-HBc, HCV, HTLV I/II, Syfilis

Ytterligare utredning kan göras:
• Screening för cystisk fibros (CF) mutation (vid azoospermi  p.g.a. congenital   avsaknad av vas deferens)
• Analys av Y kromosom för mikrodeletion
• Ev. genetisk rådgivning

Testikelbiopsi (TESE) – Testikelaspiration (TESA)
• TESE/TESA görs oftast i LA på RMC (sällan i narkos på cop eller mottop-Monark).
• Frysning av spermier utförs på IVF lab, samtycke ska vara påskriven av mannen.
• PAD skickas. Efter tidigare genomgången Hepatit B (HBsAg neg, antiHBc pos) finns nu möjlighet att frysa spermier.
• Ingen frysning av spermier om mannen har Hepatit C eller HIV
• Efter genomgången Hepatit C spermier kan frysas om 2 HCV-RNA prover är negativa med 6 månaders mellanrum.
• En ny TESA/TESE rekommenderas efter 6 månader i samband med ICSI behandling.
.
Retrograd ejakulation:
• Kan bekräftas genom analys av urin efter utlösning. Görs sällan idag.
• Spermier kan erhållas direkt från urinen (efter alkalisering + installation av 50 ml odlingsmedium i urinblåsan före masturbation) eller genom TESA. Numera går man direkt till TESA.
• I vissa fall av emissionsstörning, ex. spinalskada, kan vibratorbehandling alternativt transrektal elektrostimulering övervägas.

Behandling

• Om det finns spermier att frysa efter TESE/TESA planeras IVF behandling med ICSI.
• Finns inga spermier så lämnas skriftlig information om spermadonation och paret kallas för samtal tillsammans med beteendevetare för ställningstagande till AID (insemination med donerade spermier), ICSI med donerade spermier alt adoption.
• Vid fynd talande för hypogonadotrop hypogonadism behandling med FSH 150 IE + HCG 500 – 1500 IE - 3 gånger per vecka under minst 3 - 4 månader. Ny spermaanalys tas efter genomförd behandling.


 

Revisionshistorik:

Reviderat 2008-09-30
Reviderat 2010-05-10
Reviderat 2012-09-02
Reviderat 2014-11-24
Reviderat 2016-10-23