Region Östergötland

Basprogram för mödrahälsovården

Dokumentnamn:
Basprogram för mödrahälsovården
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-01-04
Utfärdande enhet:
Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnoklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz överläkare Kvinnokliniken Linköping, Birgitta Zdolsek överläkare Kvinnokliniken Norrköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin Verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping, Katri Nieminen Verkamhetschef Kvinnokliniken Norrköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2017-01-01
Reviderat 2017-09-29
Reviderat 2018-10-03
Reviderat 2019-01-04