Region Östergötland

Blödning efter gynekologisk kirurgi - handläggning (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Blödning efter gynekologisk kirurgi - handläggning (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Gynekologi
Giltig fr o m:
2019-11-04
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Evelyn Lundin överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Elizabeth Nedstrand, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(N00-N99) Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2010-08-26
Reviderat 2012-12-13
Reviderat 2014-11-16
Reviderat 2016-11-26
Reviderat 2019-11-04