Region Östergötland

Blödning postpartum (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Blödning postpartum (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik, blödning
Giltig fr o m:
2018-09-30
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Eric Hildebrand, överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2003-10-01
Reviderat 2006-03-13
Reviderat 2007-04-18
Reviderat 2007-07-01
Reviderat 2009-04-07
Reviderat 2010-05-03
Reviderat 2012-03-27
Reviderat 2012-04-23
Reviderat 2012-05-21
Reviderat 2013-05-08
Reviderat 2014-02-05
Reviderat 2014-02-26
Reviderat 2016-01-31
Reviderat 2018-09-30