Region Östergötland

Diabetes typ I och II under graviditet samt läkemedelsbehandlad graviditetsdiabetes (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Diabetes typ I och II under graviditet samt läkemedelsbehandlad graviditetsdiabetes (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-10-22
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2022-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz mödrahälsovårdsöverläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Elizabeth Nedstrand, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2017-06-07
Reviderat 2019-03-13
Reviderat 2019-10-22