Region Östergötland

Duplex: handläggning av graviditet och förlossning (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Duplex: handläggning av graviditet och förlossning (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
tvilling, Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-10-22
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2022-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Elizabeth Nedstrand , verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:
Revisionshistorik
Reviderat 2003-10-01
Rveiderat 2006-03-13
Reviderat 2007-10-10
Reviderat 2008-06-03
Reviderat 2008-10-26
Reviderat 2009-02-13
Reviderat 2009-03-21
Reviderat 2011-03-07
Reviderat 2013-04-01
Reviderat 2013-11-27
Reviderat 2015-03-21
Reviderat 2017-11-09
Reviderat 2019-04-09
Reviderat 2019-10-22