Region Östergötland

Epiduralanestesi under förlossning (Kvinnokliniken i Linköping)

Dokumentnamn:
Epiduralanestesi under förlossning (Kvinnokliniken i Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2018-11-15
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken i Linköping
Målgrupp:
Medarbetare inom Kvinnokliniken i Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Eric Hildebrand överläkare Kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Ninnie Borendal Wodlin, verksamhetschef Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2007-10-10
Reviderat 2080-10-14
Reviderat 2010-10-15
Reviderat 2012-10-16
Reviderat 2014-09-14
Reviderat 2016-10-20
Reviderat 2018-11-15