Region Östergötland

Fetma i samband med gravidititet, förlossning och postpartum (Kvinnokliniken Linköping)

Dokumentnamn:
Fetma i samband med gravidititet, förlossning och postpartum (Kvinnokliniken Linköping)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Obstetrik
Giltig fr o m:
2019-10-22
Utfärdande enhet:
Kvinnokliniken Linköping
Målgrupp:
Medarbetare Kvinnokliniken Linköping
Giltig t o m:
2020-10-01
Framtagen av:
Caroline Lilliecreutz, mödrahälsovårdsöverläkare, kvinnokliniken Linköping
Godkänd av:
Elizabeth Nedstrand, verksamhetschef, Kvinnokliniken Linköping
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Revisionshistorik:

Reviderat 2019-10-22